Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc/  LU0533033667  /

Fonds
NAV6/13/2024 Chg.+13.0551 Type of yield Investment Focus Investment company
800.6594EUR +1.66% reinvestment Equity Amundi Asset Mgmt. 

Funds documents

Date Document Year Language Filesize
6/14/2024 Public WebStation Live Factsheet 2024 English -
3/7/2024 Prospectus 2024 English 11,940.01 KB
1/1/2024 PRIIP Key Information Document 2024 English 101.45 KB
1/1/2024 PRIIP Key Information Document 2024 German 106.67 KB
12/31/2023 Account statment 2023 English 6,555.28 KB
6/30/2023 Semi-annual report 2023 English 1,968.76 KB
6/1/2022 Key Investor Information 2022 English 177.84 KB
6/1/2022 Key Investor Information 2022 German 171.98 KB
3/10/2021 Prospectus 2021 German 1,728.46 KB
6/30/2011 Semi-annual report 2011 German 5,803.83 KB
12/31/2010 Account statment 2010 German 4,371.59 KB