Dlhopisovy kratkodoby fond/  SK000PPZ0018  /

Fonds
NAV4/22/2022 Chg.0.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
0.0494EUR -0.02% reinvestment Money Market Europe PRVÁ PENZIJNÁ 
 

Investment goal

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahranicných cenných papierov, predovšetkým do dlhopisov, bez regionálnych a odvetvových obmedzení, denominovaných najmä v menách EUR, CZK, USD, GBP s cielom zabezpecit pre podielnikov rast majetku v podielovom fonde.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Money Market
Region: Europe
Branch: -
Benchmark: 6M EURIBOR
Business year start: -
Last Distribution: -
Depository bank: Poštová banka, a. s.
Fund domicile: Slovakia (Slovak Republic)
Distribution permission: -
Fund manager: -
Fund volume: -
Launch date: -
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.25%
Max. Administration Fee: 0.70%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: 0.23%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: PRVÁ PENZIJNÁ
Address: Dvorakovo nabrezie 4, 811 02, Bratislava
Country: Slovakia (Slovak Republic)
Internet: www.penzijna.sk
 

Assets

Money Market
 
100.00%

Countries

Europe
 
100.00%