Overview

 
First Trust Develop...
+1.40%
37.7500
H: 37.9500
L: 37.5300
 
First Trust Dividen...
+1.54%
43.8295
H: 43.8295
L: 43.8295
 
First Trust Dorsey ...
+1.73%
35.6800
H: 35.7180
L: 35.2300
 
First Trust Dorsey ...
+2.24%
46.5100
H: 46.7000
L: 45.7500
 
First Trust Dorsey ...
+2.40%
19.8100
H: 19.8600
L: 19.6300
 
First Trust Dorsey ...
+1.62%
31.9600
H: 31.9947
L: 31.6387
 
First Trust Dow Jon...
+1.78%
24.39
H: 24.45
L: 24.23
 
First Trust Dow Jon...
+0.39%
137.02
H: 137.59
L: 134.00
 
First Trust Dow Jon...
+1.47%
54.41
H: 54.74
L: 54.12
 
First Trust Emergin...
+1.64%
23.7800
H: 23.8576
L: 23.5800
 
First Trust Energy ...
+2.78%
16.64
H: 16.67
L: 16.17
 
First Trust Europe ...
+2.72%
36.2600
H: 36.3300
L: 35.9700
 
First Trust Eurozon...
+1.48%
39.0700
H: 39.2399
L: 39.0200
 
First Trust Financi...
+2.22%
41.83
H: 42.13
L: 41.23
 
First Trust FTSE EP...
+1.44%
45.30
H: 45.30
L: 44.77
 
First Trust Germany...
+2.04%
41.0918
H: 41.1199
L: 40.7600